Tiranosaurus Rex

Period: kasna kreda
Mesto: Severna Amerika - Kolorado, Montana, Novi Meksiko, Vajoming, Alberta
Dimenzije fosila: 15 metara dužina, 6 metara visina
Kratke činjenice: kao poslednji veliki mesojed iz perioda krede, Tiranosaurus Rex je bio efikasna ubica koji je lovio u severnoameričkim predelima. Imao je posebno ojačanu strukturu nosa, mogao je sa raznese kosti, kidajući ih i lomeći ugrizima kako plenu tako i protivnicima, uključujući i pripadnike njegove sopstvene vrste. Iako deluju zakržljalo, prednji udovi Tiranosaurusa imaju izuzetno debelu kortikalnu kost, ukazujući na to da su bili razvijeni da podnesu veliko opterećenje.

Tiranosaurus Rex