Sadržaji

Napomena: Na svim sadržajima se nalaze obučeni instruktori sa odgovarajućom opremom. Obavezna je zatvorena obuća za korišćenje avanturističkih sadržaja. Sadržaji se koriste u skladu sa uzrastom korisnika. Svi posetioci parka kupovinom ulaznice su osigurani.