Alosaurus

Period: kasna jura - pre 150 miliona godina
Mesto: SAD (Kolorado, Novi Meksiko, Oklahoma, Juta, Vajoming) i Afrika
Dimenzije fosila: 10-14 metara dužina, 5-6 metara visina
Kratke činjenice: Kao najveći severnoamerički predator u periodu jure, životni vek Alosaurusa je trajao 30 godina, ali već je bio polno zreo sa 10 godina. Dve zašiljene kraste na njegovoj njuški mogle su da signaliziraju ženkama njegov zdravstveni problem i raspolodni potencijal. Skorašnja istraživanja pokazuju da je Alosaurusova interakcija sa svojom vrstom bila često agresivna pre nego kooperativna, čak tokom parenja.

Alosaurus